Tarieven en betaling

 

Verzekerde zorg

 

De verzekerde zorg wordt geleverd in producten:


Basis GGZ Kort                     ca. 300 minuten
Basis GGZ Middel                 ca. 500 minuten
Basis GGZ Intensief              ca. 750 minuten
Basis GGZ Chronisch            ca. 750 minuten


Het belangrijkste verschil tussen de producten is de duur van de behandeling. De weergegeven tijd achter ieder product staat voor de gemiddelde behandeltijd. De prijs voor ieder product is gebaseerd op deze gemiddelde behandeltijd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft (maximum) tarieven vastgesteld voor de zorgproducten.


Ben je verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie we geen contract afgesloten hebben, dan zou dat voor jou als klant kunnen betekenen dat je door de zorgverzekeraar gekort wordt op de vergoeding, en dat je uiteindelijk minder terugkrijgt dan dat je aan ons betaald hebt. Vandaar dat wij een tegemoetkoming geven in de kosten en een korting geven op de NZa-tarieven.


Belangrijk om te weten: het wettelijke eigen risico wordt eerst aangesproken. Het bedrag van het verplicht eigen risico is € 385,00.

Tarieven bij ongecontracteerde zorg

Factuurcode

Prestatie

 (NZa) tarief

180001

Basis GGZ Kort

€    522,13

180002

Basis GGZ Middel

€    885,01

180003

Basis GGZ Intensief

€   1.434,96

180004

Basis GGZ Chronisch

€   1.380,49

180005

Onvolledig behandeltraject

€   228,04

 

 

Tarieven bij onverzekerde zorg

 

Mocht je een psycholoog raadplegen voor onderstaande psychische klachten en/of problemen, dan wordt er niets vergoed *:
-    aanpassingsstoornissen (psychische klachten in reactie op stress en/of ingrijpende gebeurtenissen)
-    werkproblemen (overspannen, burnout, conflicten)
-    relatieproblemen (relatietherapie)
-    rouwverwerking 
-    levensfaseproblemen 
-    moeite met voor jezelf opkomen (assertiviteitsproblemen)
-    specifieke angst (bijvoorbeeld, angst voor een dier, vliegangst)
-    psychische problemen door overmatig gebruik van alcohol, drugs, eten, seks, sociale media etc. 
-    of iets anders waar je graag eens met een psycholoog over zou willen praten

Voor bovenstaande psychische klachten en/of problemen rekenen wij € 92,00 per individueel gesprek.

 

* Bij een enkele verzekeraar is er via een uitgebreide aanvullende verzekering toch een vergoeding mogelijk. Wij adviseren je om de polisvoorwaarden van de zorgverzekering zorgvuldig te lezen m.b.t. de vergoeding.

 

 

Factuurcode

Prestatie

Maximum (NZa) tarief

Ons tarief

198300

OVP niet-basispakketzorg Consult

€ 114,41

€ 92,00

 

 

Betaling

 

Indien je verzekerde basis-ggz zorg van ons ontvangt en verzekerd bent bij een ziektekostenverzekeraar waarmee wij een contract hebben afgesloten, dan declareren wij de behandeling rechtstreeks bij je ziektekostenverzekeraar.

Bedenk dat er een verrekening kan plaatsvinden in het kader van het eigen risico (in 2021 is het verplichte eigen risico voor zorg 385 euro).

 

Indien je verzekerde basis-ggz zorg van ons ontvangt en er géén contractuele relatie bestaat tussen ons en je zorgverzekeraar, dan gelden onze eigen tarieven. Onze eigen tarieven zijn vermeld op de standaardprijslijst, die je van ons op papier mee kunt krijgen of hierboven kunt raadplegen.

Je kunt bij je zorgverzekeraar opvragen welke tarieven zij vergoeden bij niet-gecontracteerde basis-ggz zorg. Hou er rekening mee dat er een verschil kan ontstaan tussen de declaratie en de vergoeding. Dit verschil is voor eigen rekening. 

Pas als het zorgproduct wordt afgesloten (einde behandeling), kunnen wij  de eindnota opmaken, die je vervolgens zelf dient aan te leveren bij de zorgverzekeraar.

Als je niet-verzekerde zorg van ons ontvangt dan brengen wij €92,00 per gesprek in rekening. Wij brengen de kosten van de zorg maandelijks  in rekening.

 

Bij het verstrijken van de betalingstermijn dragen wij de nota over aan incassobureau Medicas. https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden.