Vergoeding

In het algemeen geldt dat je de psychologische zorg vergoed krijgt als je vanwege een psychische stoornis (DSM 5) bent verwezen door de huisarts. Vanuit de basisverzekering wordt de generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijns GGZ) vergoed.

 

De basis GGZ is bedoeld voor mensen met een psychische stoornis (conform DSM 5) waarbij de problematiek matig-ernstig van aard is en niet-complex. De behandelingen in de basis GGZ vinden plaats in zorgtrajecten, te weten Kort (ca. 300 minuten), Middel (ca. 500 minuten) en Intensief (ca. 750 minuten).

 

De declaratie van het zorgtraject wordt ingediend bij de zorgverzekeraar als de behandeling afgerond is. Doorgaans sturen we deze declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Met Menzis hebben we geen overeenkomst, dus dat betekent dat je de nota zelf moet indienen.

 

Houd er rekening mee dat het eigen risico wordt aangesproken bij de declaratie van psychologische zorg.