Werkwijze

Het begint allemaal met de aanmelding. Dat kan hier of door telefonisch contact opnemen. 

Na de aanmelding volgt zo snel als mogelijk de intakefase waarin wordt gekeken naar welke klachten er zijn, hoe lang ze al bestaan, waarmee ze te maken kunnen hebben, wat je hulpvraag is en hoe we je daarbij kunnen helpen. Hier trekken we een of twee gesprekken voor uit. Ook geven we vragenlijsten mee om nog wat extra informatie te krijgen. Deze informatie wordt verwerkt in de indicatiestelling, waarin ook de diagnose en het behandelplan staan. 

Het kan vóórkomen dat de indicatiestelling binnen het team besproken wordt (uiteraard alleen als je daar toestemming voor geeft), als extra check voor je behandelaar over bijvoorbeeld het behandelplan, of om te kijken of de problematiek geschikt is voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ op onze praktijk en zo ja, bij wie je dan het beste op zijn plek bent. Uiterlijk vier weken na het eerste of tweede gesprek volgt het behandeltraject.

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met een psychische stoornis die matig tot ernstig en niet-complex is. Voor de behandeling hiervan zijn de behandelproducten Kort (300 minuten), Middel (500 minuten) en Intensief (750 minuten) in het leven geroepen. Door op deze manier te werk te gaan, kunnen we ervoor zorgen dat we de minuten die door de zorgverzekeraar vergoed worden zo effectief mogelijk gebruiken.

Zoals al eerder genoemd werken we bij Psychologenpraktijk Maasland cliënt- en klachtgericht: we kijken naar welke behandelwijze het beste bij je klacht en bij jou als persoon past. Door onze brede opleiding en ervaring kunnen we werken vanuit de Cognitieve (gedrags)therapie, maar ook vanuit meer steunende of ontdekkende invalshoeken. Ook Mindfulness, Acceptance & Commitment Therapie (ACT)EMDR en Interpersoonlijke Psychotherapie behoren tot ons behandelaanbod.
Als blijkt dat je met jouw problemen bij ons niet op de goede plek bent, omdat je bijvoorbeeld specialistischere of intensievere hulp nodig hebt, zullen we met jou en je huisarts overleggen over een eventuele doorverwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.

Hoe de behandeling er ook uit komt te zien; het is heel belangrijk dat het ‘klikt’  tussen cliënt en psycholoog. Als dat onverhoopt niet zo is of als de therapie op een andere manier niet aan de verwachtingen voldoet, dan is het goed om dit met ons te bespreken. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld om de gesprekken met een andere psycholoog voort te zetten.

 

Bij "Over ons" kun je alvast een beetje kennis met ons maken en zien wat onze persoonlijke stijl en werkwijze is.